โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

โรงเรียนบ้านกองทูล(พิทักษ์ราษฎร์วิทยาคาร)

ที่ตั้งหมู่ 3 ต.กองทูล อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
เบอร์โรงเรียน056-810901
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.เพชรบูรณ์ 3
ผู้บริหารนายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ครูรับผิดชอบนางวัชรินี นิลมูล
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3077

« ย้อนกลับ