โรงเรียนบ้านวังแขม

โรงเรียนบ้านวังแขม

ที่ตั้ง176 หมู่ 7 ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 15240
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.ลพบุรี 2
ผู้บริหารนายวันชัย ชอบค้าขาย
ครูรับผิดชอบนางกนกวรรณ เอี่ยมสมาน
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียน







ผู้เข้าชม 738

« ย้อนกลับ