โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร

โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร

ที่ตั้งหมู่ 4 ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 15250
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.ลพบุรี 2
ผู้บริหาร
ครูรับผิดชอบ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 734

« ย้อนกลับ