โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

ที่ตั้งหมู่ 4 ตะปอน ขลุง จันทบุรี 22110
เบอร์โรงเรียน039-458541
ช่องทางการติดต่อFax.039-458541
เขตการศึกษาสพป.จันทบุรี 2
ผู้บริหารนางทัศนีย์ อวรัญ
ครูรับผิดชอบนางมาลีรัตน์ คงรอด
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2562

« ย้อนกลับ