โรงเรียนบ้านเจริญสุข

โรงเรียนบ้านเจริญสุข

ที่ตั้งหมู่6 ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 27180
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ
เขตการศึกษาสพป.สระแก้ว 2
ผู้บริหารนายเอนก ผ่องแผ้ว
ครูรับผิดชอบ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2975

« ย้อนกลับ