โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

โรงเรียนอนุบาลคลองหาด

ที่ตั้งหมู่1 คลองหาด คลองหาด สระแก้ว 27260
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ
เขตการศึกษาสพป.สระแก้ว 1
ผู้บริหารนายอนนท์ หันทยุง 081-9107635
ครูรับผิดชอบ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2918

« ย้อนกลับ