โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

โรงเรียนบ้านโคกปราสาท

ที่ตั้งหมู่ 4 ทัพไทย ตาพระยา สระแก้ว 27180
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ
เขตการศึกษาสพป.สระแก้ว 2
ผู้บริหารนายศิลป์ธรณ์ ดำเพ็ง 081-9400452
ครูรับผิดชอบ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3138

« ย้อนกลับ