โรงเรียนบ้านหนองเตียน

โรงเรียนบ้านหนองเตียน

ที่ตั้ง131 หมู่ 13 ท่าแยก เมือง สระแก้ว 27000
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ
เขตการศึกษาสพป.สระแก้ว 1
ผู้บริหารนายสุทธิพงษ์ ทรงศีล 081-8635321
ครูรับผิดชอบ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3080

« ย้อนกลับ