โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์

โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์

ที่ตั้งหมู่ 8 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130
เบอร์โรงเรียน054-541314
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.แพร่ 2
ผู้บริหารนายคงฤทธิ์ สนิทชน
ครูรับผิดชอบนายยงยุทธ อุดปั๋น
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 640

« ย้อนกลับ