โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์

ที่ตั้งหมู่ 11 ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.กาฬสินธุ์ 1
ผู้บริหาร
ครูรับผิดชอบ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 1075

« ย้อนกลับ