โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี)

โรงเรียนบ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฎร์สามัคคี)

ที่ตั้งหมู่ 1 เบ็กใหญ่ พล ขอนแก่น 40120
เบอร์โรงเรียน043-415792
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.ขอนแก่น 3
ผู้บริหารนายประมวล ไชยแสงบุญ
ครูรับผิดชอบนางมัลลิกา อามาตย์
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3910

« ย้อนกลับ