โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง

โรงเรียนบ้านปลาเดิดปลาปัดสำโรง

ที่ตั้งหมู่ 2 ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 44140
เบอร์โรงเรียน047-762365
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.มหาสารคาม 3
ผู้บริหารนายสัมฤทธิ์ ดวงปาโคตร
ครูรับผิดชอบนายหนูคล้าย เนื่องทะบาล
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 946

« ย้อนกลับ