โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น

โรงเรียนบ้านเหล่าจั่น

ที่ตั้ง122 หมู่ 13 หนองคู นาดูน มหาสารคาม 44180
เบอร์โรงเรียน043-750125
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.มหาสารคาม 2
ผู้บริหารนายศราวุธ วรเนตร
ครูรับผิดชอบนายเฉลียว ไชยดี
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 1008

« ย้อนกลับ