โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)

โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู 2503)

ที่ตั้งหมู่ 2 ลุมพุก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร 35110
เบอร์โรงเรียน045-791086
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.ยโสธร 1
ผู้บริหารนายสุมน รวมธรรม
ครูรับผิดชอบนางจิระพรรณ พึ่งกิจ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3773

« ย้อนกลับ