โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว

ที่ตั้ง สีแก้ว เมือง ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โรงเรียน043-654718
ช่องทางการติดต่อ
เขตการศึกษาสพป.ร้อยเอ็ด 3
ผู้บริหารนายวิเชียร มุราชัย
ครูรับผิดชอบนางกนกวรรณ อิงคประเสิรฐ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2030

« ย้อนกลับ