โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

โรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ที่ตั้งหมู่ 1 หนองใหญ่ ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 45000
เบอร์โรงเรียน043-653260
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.ร้อยเอ็ด 1
ผู้บริหารนายบวร แสนหว้า
ครูรับผิดชอบนางมิ่งขวัญ จำปาเรือง
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2077

« ย้อนกลับ