โรงเรียนบ้านโพนปลัด

โรงเรียนบ้านโพนปลัด

ที่ตั้งหมู่ 1 สุขสวัสดิ์ ไพรบึง ศรีสะเกษ 33180
เบอร์โรงเรียน045-660137
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.ศรีสะเกษ 3
ผู้บริหารนายประยงค์ เพ็งธรรม
ครูรับผิดชอบนางวัชรี มีลาภ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 1634

« ย้อนกลับ