โรงเรียนบ้านปราสาท

โรงเรียนบ้านปราสาท

ที่ตั้งหมู่ 2 ปราสาททนง ปราสาท สุรินทร์ 32140
เบอร์โรงเรียน044-551524
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.สุรินทร์ 3
ผู้บริหารนายสุรพงษ์ ศิลาอ่อน
ครูรับผิดชอบนางบุปผา ดัชถุยาวัตร
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2173

« ย้อนกลับ