โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ

โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ

ที่ตั้ง88 หมู่ 7 ทับทัน สังขะ สุรินทร์ 32150
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.สุรินทร์ 3
ผู้บริหารรองผู้อำนวยการวิชากร หนองพล รักษาการแทนผู้อำนวยการ
ครูรับผิดชอบนายพิมล บัวบาน
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2902

« ย้อนกลับ