โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

โรงเรียนชุมชนหนองบัวน้อยโนนชาติหนองเห็นวิทยา

ที่ตั้งหมู่ 4 นาด่าน สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู 39270
เบอร์โรงเรียน042-950085
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.หนองบัวลำภู 2
ผู้บริหารนายบุญคง ไชยช่วย
ครูรับผิดชอบนายวีระ ทุ่นใจ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2118

« ย้อนกลับ