โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี)

ที่ตั้ง สำโรง สำโรง อุบลราชธานี 34360
เบอร์โรงเรียน045-303027
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.อุบลราชธานี 4
ผู้บริหารนายธวัชชัย จันทาโทอ่อน
ครูรับผิดชอบนางพรทิพย์ สุ่มมาตย์
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 6175

« ย้อนกลับ