โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 12

ที่ตั้งหมู่ 4 พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 84270
เบอร์โรงเรียน077-268244
ช่องทางการติดต่อE-mail: rpk12@hotmail.co.th
เขตการศึกษาสพป.สุราษฎร์ธานี 3
ผู้บริหารนายมีศักด์ ศรีรักษา
ครูรับผิดชอบนายอุดม เสนคุ้ม
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 4205

« ย้อนกลับ