โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร

ที่ตั้งหมู่ 9 ตาดแดด เมือง ชุมพร 86000
เบอร์โรงเรียน077-511332
ช่องทางการติดต่อFax.077-502468
เขตการศึกษาสพป.ชุมพร 1
ผู้บริหารว่าที่ ร.ต บัญชา กัลยาณวัตร
ครูรับผิดชอบนางวชิราภรณ์ ปานสวี
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3094

« ย้อนกลับ