โรงเรียนบ้านโคกตา

โรงเรียนบ้านโคกตา

ที่ตั้งหมู่ 1 ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 96140
เบอร์โรงเรียน073-651209
ช่องทางการติดต่อE-mail: bankokta@naraed2.org E-mail: damkamai@hotmail.com
เขตการศึกษาสพป.นราธิวาส 2
ผู้บริหารนายสมยศ เสาวคนธ์
ครูรับผิดชอบนางพรทิพย์ ธรรมโชติ
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3338

« ย้อนกลับ