โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 9

ที่ตั้งหมู่ 7 ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธิวาส 96170
เบอร์โรงเรียน073-640050
ช่องทางการติดต่อe-mail : rpk9school@gmail.com
เขตการศึกษาสพป.นราธิวาส 1
ผู้บริหารนายพัสดี พงศารุจิรัตน์
ครูรับผิดชอบนายอับดุลมาเละ แวแม
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 2789

« ย้อนกลับ