โรงเรียนวัดโคกมะม่วง

โรงเรียนวัดโคกมะม่วง

ที่ตั้งหมู่ 4 พร่อน ตากใบ นราธิวาส 96110
เบอร์โรงเรียน073-583177
ช่องทางการติดต่อ-
เขตการศึกษาสพป.นราธิวาส 2
ผู้บริหารนางจารีย์ พุทฒยี
ครูรับผิดชอบนางกุสุมา ทองคุปต์
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 3073

« ย้อนกลับ