โรงเรียนบ้านนาประดู่

โรงเรียนบ้านนาประดู่

ที่ตั้งหมู่ 7 บ้านนาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120
เบอร์โรงเรียน
ช่องทางการติดต่อ
เขตการศึกษาสพป.ปัตตานี 2
ผู้บริหารรอผใหม่
ครูรับผิดชอบนางสุรีวรรณ์ คงทน
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียน







ผู้เข้าชม 3313

« ย้อนกลับ