โรงเรียนอรุณเมธา

โรงเรียนอรุณเมธา

ที่ตั้ง301 หมู่ 2 ช่องแคบ พบพระ ตาก 63160
เบอร์โรงเรียน055-520070
ช่องทางการติดต่อFax.055 - 520101
เขตการศึกษาสพป.ตาก 2
ผู้บริหารนายอดุลย์รัตน์ เกตุสระ
ครูรับผิดชอบนางรัชนี เกษรพรม
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 861

« ย้อนกลับ