โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)

โรงเรียนวัดนาพรม(มนมหาวิริยาคาร)

ที่ตั้งหมู่ 8 นาพันสาม เมือง เพชรบุรี 76000
เบอร์โรงเรียน032-598141
ช่องทางการติดต่อE-mail:watnaprom@gmail.com
เขตการศึกษาสพป.เพชรบุรี 1
ผู้บริหารนายบัญญัติ เผื่อนสีเมือง
ครูรับผิดชอบน.ส.เสาวลักษณ์ กลิ่นเล็ก
เว็บไซต์

ยุวทูตความดีของโรงเรียนผู้เข้าชม 1359

« ย้อนกลับ