ยุวทูตความดีแห่งปี 2556

ปรเมศวร์  เอี่ยมโอด

เด็กชายปรเมศวร์ เอี่ยมโอด

ชื่อเล่น เนต
โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา จ.พิษณุโลก

ตามคำพ่อสอน

ความซื่อสัตย์ เนื่องจากผมจะไม่ลักขโมยของของผู้อื่น และจะนำไปส่งคืนให้กับเจ้าของหรือนำไปส่งให้กับตำรวจ และผมจะซื่อสัตย์ต่อตนเองในการสอบแต่ละครั้ง คือจะไม่นำเฉลยเข้าไปในห้องสอบ และใช้ความเพียรพยามยามของผมนั้น ผมก็จะตั้งใจเรียนหนังสือ ตั้งใจอ่านหนังสือเรียน และจะตั้งใจเก็บเงินไว้ใช้ในยามจำเป็นครับ


ยุวทูตความดี

มูลนิธิยุวทูตความดี เป็นมูลนิธิที่ทำให้เด็กต่างจังหวัดอย่างผมมีโอกาสได้ไปเยือนประเทศลาว ซึ่งทำให้ผมได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆในสถานที่ต่าง ๆ ขอประเทศลาว ผมคิดว่ามูลนิธิยุวทูตความดีนั้น เป็นมูลนิธิที่ไห้โอกาสกับเด็กต่างจังหวัดได้ไปเปิดโลกทัศน์ใหม่ในต่างประเทศและในประเทศครับ


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

โรงเรียนประถมสมบูรณ์สุนันทา เป็นโรงเรียนสุดท้ายที่ผมได้ไปเยี่ยมเยือน ซึ่งการต้อนรับของโรงเรียนนี้ดีมาก นักเรียนในโรงเรียนมีความสามารถและกล้าแสดงออกกันทุกคน ผมประทับใจในการแสดงชุดหนึ่งของโรงเรียน คือ การแสดงเต้น"บาสโลบ" ซึ่งเป็นการเต้นประจำชาติของลาว  คุณครูของโรงเรียนใจดีและเป็นกันเองทุกคนและโรงเรียนยังเป็นโรงเรียน 2 ภาษาอีกด้วยครับ« ย้อนกลับ