ยุวทูตความดีแห่งปี 2558

โยษิตา   อินต๊ะสงค์

เด็กหญิงโยษิตา อินต๊ะสงค์

ชื่อเล่น แมงลัก
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จ.เชียงราย

ตามคำพ่อสอน

ความเพียรไม่ย่อท้อ นั้น คือการลงมือปฏิบัติในงานที่ตนเองได้รับมอบหมายหรือได้ทำตามในสิ่งที่ตนเองชอบ ด้วยความขยันหมั่นเพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและปัญหาที่เข้ามา ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดความสามารถ โดยไม่ย่อท้อ ไม่สิ้นหวัง จนกว่าจะบรรลุเป้าหมาย คือ ความสำเร็จ ในการนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต คือ เราจะต้องทำตามหน้าที่ ที่รับได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ มีความขยันหมั่นเพียร ทั้งในด้านการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพื่อพร้อมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นโดยไม่เกรงกลัว และเมื่อเรามีความเพียรพยายามแล้ว เราก็จะทำหน้าที่ของตนเองได้สำเร็จอย่างภาคภูมิใจ


ยุวทูตความดี

การเป็นยุวทูตความดี ทำให้เราได้เรียนรู้ ได้มีโอกาส และได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่ทางมูลนิธิฯได้มอบให้ ได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยเห็น ได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆมากมายที่ไม่เคยรู้ และได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่ไม่เคยไป ฝึกการเป็นผู้นำ ฝึกการใช้ชีวิตให้เราในสังคมปัจจุบัน รู้สึกภูมิใจและดีใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในคำว่ายุวทูตความดี และ ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้มอบโอกาสดีๆให้แก่เด็กคนหนึ่ง ซึ่งอยู่ในเขตชายแดนห่างไกลจากโอกาสดีๆเหล่านั้น


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

เมือง wolfach เป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับเมือง Havsach ซึ่งเมือง wolfach เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการล่องแพและการขายไม้ ในเมืองนี้มีโรงงานเป่าแก้ว ซึ่งเป็นการเป่าแก้วแบบโบราณ เพราะพวกเขาอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่เอาไว้ โดยการผลิตเครื่องประดับและของตกแต่งจากแก้ว  โดยทำประกอบในเทศกาลต่างๆ เช่น เทศกาลคริสต์มาส เทศกาลฮีตเตอร์ ฯลฯ ผู้คนส่วนมากก็จะมาซื้อเครื่องประดับจากที่นี่เพื่อนำไปตกแต่ง และอีกอย่างกว่าช่างเป่าแก้วของที่นี่จะเป็นช่าง พวกเขาได้ผ่านการฝึกปฏิบัติมายาวนานหลายปี« ย้อนกลับ