ยุวทูตความดีแห่งปี 2558

สุพิชญา  ตรีสมุทร

เด็กหญิงสุพิชญา ตรีสมุทร

ชื่อเล่น ปูลุม
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี

ตามคำพ่อสอน

กตัญญูต่อผู้มีพระคุณและแผ่นดิน เพราะความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดี คนทุกคนที่เกิดมาต้องทดแทนบุญคุณของผู้มีพระคุณที่เลี้ยงเรามาให้เราได้ประสบความสำเร็จ โดยการเป็นคนดีซื่อสัตย์ ไม่คดโกงประเทศชาติ ร่วมกันดูแลรักษาทรัพยากรของแผ่นดิน และดูแลพ่อแม่ยามท่านแก่ชรา


ยุวทูตความดี

หนูรู้สึกภูมิใจและปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในคณะยุวทูตความดี ทำให้หนูมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดี เพื่อประโยชน์แก่สังคมต่อไป


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

       หนูได้เข้าเยี่ยมชมวัดโภคัลพุทธวิหาร (Bhogal Jangpura) ซึ่งเป็นวัดไทยที่อยู่ในกรุงนิวเดลี หนูและเพื่อนๆยุวทูตฯ ได้รับฟังคำอบรมสั่งสอนจากพระอาจารย์ประจำวัด ในเรื่องของการมีสติ ตั้งใจเรียน สถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาพุทธ เพื่อให้คนไทยหรือคนนับถือศาสนาพุทธ                ได้เข้ามาร่วมปฏิบัติธรรม และปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอีกด้วย« ย้อนกลับ