ยุวทูตความดีแห่งปี 2557

กฤติพงศ์   หมื่นพันธ์ชู

เด็กชายกฤติพงศ์ หมื่นพันธ์ชู

ชื่อเล่น เฟม
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จ.สมุทรปราการ

ตามคำพ่อสอน

ไม่ผลัดวันประกันพรุ่ง หากเราได้รับมอบหมายงานแล้ว เราก็ควรที่จะทำงานนั้นให้เสร็จ เพราะถ้าหากเราผลัดวันประกันพรุ่ง ก็อาจจะทำให้เราเสียโอกาสที่ดี และอาจจะทำให้งานเพิ่มมากขึ้นด้วย


ยุวทูตความดี

มีความภาคภูมิใจมากที่ได้เป็นยุวทูตความดี เพราะได้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ไม่เคยทำ และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ที่ไม่เคยรู้ ไม่เคยทำมาก่อน


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นกระบอกของอินโดนีเซีย ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมของประเทศอินโดนีเซีย รวมถึงตัวแสดงหุ่นกระบอกที่นำโครงเรื่องที่มีความใกล้เคียงกับประเทศไทย แต่จะมีความแตกต่าง  ในลักษณะหน้าตาและเครื่องแต่งกายของหุ่น« ย้อนกลับ