ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

ภูริต  จิตปัญญา

เด็กชายภูริต จิตปัญญา

ชื่อเล่น ดินสอ
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จ.นครพนม

ตามคำพ่อสอน

จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวเองต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง เราต้องรู้จักปรับปรุงตนเองและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นไปในทุกๆ ด้าน ทั้งการเรียน คุณธรรม จริยธรรม ความกตัญญูและความซื่อสัตย์ ควบคู่กันไป หากเราเปิดใจยอมรับการปรับปรุงและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ แต่ทุกอย่างต้องอาศัยความพยายาม ความอดทนไม่ย่อท้อ แล้วเราจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างน่าภาคภูมิใจ


ยุวทูตความดี

ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้รับคัดเลือกเป็นยุวทูตความดี ผมมีความมุ่งมั่นที่จะทำความดีในทุกๆ เรื่องที่ผมสามารถทำได้ จะสานต่อโครงการยุวทูตความดีให้กับน้องๆ ในโรงเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดี จะได้มียุวทูตความดีรุ่นต่อๆ ไป และจะสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อเยาวชนต่างชาติ เหมือนเช่นผมที่ได้รับโอกาสนั้น ต่อไป


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ประเทศจีนมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนในชั้นเรียน หรือเพื่อจำลองสถานการณ์ต่างๆ       ให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่สมจริงเช่นเครื่อง VR (Virtual Reality) ที่ผมได้ไปทดลองจะจำลองสถานการณ์แผ่นดินไหว จำลองการใช้ชีวิตของสัตว์น้ำ นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคโนโลยีจอสัมผัส (Touch Screen) เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยทำให้เข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการค้นหาข้อมูลใหม่ๆ ที่หลายหลาย ผมคิดว่าการใช้สิ่งเหล่านี้เข้ามาช่วยจะทำให้มีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น เพราะนักเรียนมีความกระตือรือร้น  และสนใจเรียนกันเป็นอย่างมาก« ย้อนกลับ