ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

แพรวา  เนตรนิรมล

เด็กหญิงแพรวา เนตรนิรมล

ชื่อเล่น อิน
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

ตามคำพ่อสอน

มีความเพียร ไม่ว่าเราจะทำสิ่งใด จงตั้งใจทำอย่าย่อท้อ มีความตั้งมั่นตั้งใจ อย่ารีรอวันเวลา ทำให้สำเร็จอย่างที่เราตั้งใจ


ยุวทูตความดี

หนูมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นยุวทูตความดี หนูจะเป็นต้นกล้าความดีมีคุณธรรม จริยธรรม คิดดี ทำดี พูดดีทั้งกายและจิตใจ มีศักยภาพพร้อมในการทำสิ่งดีต่างๆ เพื่อเป็นเยาวชนไทยใหม่ที่พัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า มั่นคง และสงบสุขยิ่งๆ ขึ้นไป


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์ชาวจีนโพ้นทะเลมณฑลกวางตุ้ง (Overseas Chinese Museum) จัดแสดงเกี่ยวกับความสำคัญของ ดร.ซุน ยัด เซ็น ประธานาธิบดีเฉพาะกาลคนแรกเมื่อสาธารณรัฐจีน ก่อตั้งขึ้นใน ค.ศ.1912 ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกการปฏิวัติประชาธิปไตย มีบทบาทสำคัญในการล้มราชวงศ์ชิงระหว่างการปฏิวัติซินไฮ่ ซึ่งท่านเคยเป็นชาวจีนโพ้นทะเลมาก่อน ในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงภาพถ่าย สิ่งของต่างๆ บอกเล่าถึงความเป็นมาของคนจีนโพ้นทะเล ซึ่งมีหลักฐานและภาพถ่ายถึงเหตุการณ์ในอดีต และมีส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับประเทศไทยในย่านเยาวราชอีกด้วย« ย้อนกลับ