ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

วรโชติ  ทวีกิจเจริญชัย

เด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย

ชื่อเล่น โฟลต
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จ.ปทุมธานี

ตามคำพ่อสอน

“จะต้องเอาชนะใจตนเองให้ได้ในทุกสิ่งทุกอย่าง” ผมจะเอาชนะใจตนเองในทุกสิ่ง ผมจะออกนอกกรอบ และพัฒนาตนเองไม่ใช่เป็นแค่เด็กเก่ง แต่ผมจะทำให้มากกว่าคำว่า เด็กเก่ง


ยุวทูตความดี

ผมจะตั้งใจในการเรียนรู้ มีความมุ่งมั่น และมุ่งมั่นในการทำความดี


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ผมรู้สึกประทับใจ ดร. Khuon Vicheka รองอธิบดีกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชา เป็นอย่างมาก ท่านสามารถตอบคำถาม ตอบข้อสงสัยของพวกเราได้อย่างกระจ่างทั้ง 32 คำถาม และผมก็ได้ทราบถึงระบบการศึกษาของกัมพูชาว่ามีความแตกต่างกับประเทศไทย นั่นก็คือ นักเรียนกัมพูชาจะเรียนกันเพียงครึ่งวัน แบ่งเป็นรอบเช้าและรอบบ่าย ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา นอกจากนี้ในระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนบางแห่งยังได้เปิดสอนวิชาภาษาไทยเพิ่มเติมให้อีกด้วย ผมจึงประทับใจเพื่อนนักเรียนชาวกัมพูชาที่สามารถพูดคุยได้มากกว่าสองภาษา ทั้งภาษากัมพูชา ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย« ย้อนกลับ