ยุวทูตความดีแห่งปี 2561

อาคิรา  ชีวยะพันธ์

เด็กหญิงอาคิรา ชีวยะพันธ์

ชื่อเล่น ปลาย
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

ตามคำพ่อสอน

หนูจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ปลูกผักโดยไม่ใช้สารเคมี และเลี้ยงสัตว์โดยไม่ใช้การกระตุ้น เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้ผลผลิตที่ปลอดภัยทั้งต่อตนเองและผู้อื่น นอกจากนี้หนูจะพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่ และวางแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับฐานะ ไม่ฟุ้งเฟ้อหรืออยากได้อยากมีเหมือนคนอื่น เพราะอาจจะก่อให้เกิดหนี้สินซึ่งสร้างความลำบากให้กับตนเองและครอบครัวได้


ยุวทูตความดี

หนูจะซื่อสัตย์กับผู้อื่น กตัญญูต่อพ่อแม่ รู้จักคิดก่อนทำสิ่งต่างๆ คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความจริงใจ


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

หนูได้ไปเยี่ยมชม โรงเรียน OB Montessori Center (OBMC) โดยมี Dr. Preciosa S. Soliven   ผู้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ  มีจำนวนนักเรียน  2,000 คน  เป็นโรงเรียนเอกชน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ระบบการศึกษาแบบ Montessori ซึ่งเป็นรูปแบบการศึกษาที่ให้เด็กนักเรียนเน้นภาคการปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองมากกว่าการท่องจำหรือเรียนรู้แบบภาคทฤษฎีตามหนังสือเรียน  คณะฯ ได้เดินชมโรงเรียน ซึ่งแต่ละห้องก็จะมีกิจกรรมให้พวกเราได้เข้าร่วม เช่น การรำเพลงกระทบไม้  การทำอาหาร  การจัดโต๊ะอาหาร การเลี้ยงเด็ก การพับผ้า การแต่งหน้า การปลูกต้นไม้ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และการร้องเพลง เป็นต้น หนูประทับใจในการเรียนการสอนของโรงเรียนนี้ เพราะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตได้ดีขึ้น พวกเขามีความสุขกับการเรียน และทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิต« ย้อนกลับ