ยุวทูตความดีแห่งปี 2562

โซเฟีย   บือซา

เด็กหญิงโซเฟีย บือซา

ชื่อเล่น โซเฟีย
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

ตามคำพ่อสอน

หนูจะน้อมนำหลักคำพ่อสอนเรื่องความสามัคคี และรู้จักแก้ปัญหามาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เมื่อไหร่ที่เรารู้ปัญหา อย่าท้อ ไม่ว่าปัญหาจะยากเท่าใด ทุกปัญหามีวิธีแก้ เพียงแค่พยายาม วิธีแก้ก็อยู่แค่เอื้อม เมื่อเราได้รู้ปัญหา รู้วิธีแก้ ก็ควรจะรู้รักสามัคคีด้วย โดยการสร้างความสามัคคี ช่วยกันแก้ไขปัญหาและช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นได้อีก


ยุวทูตความดี

หนูจะตั้งมั่นในการทำความดี เป็นยุวทูตที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้สมกับการได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี รวมถึงรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง และจะตอบแทนคุณแผ่นดินโดยการเจริญรอยตามคำสอนของพ่อหลวงตลอดไป


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ในการเยือนคูเวต มูลนิธิฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้คณะเกี่ยวกับประเทศคูเวต ที่ควรรู้จักในหลากหลายมิติ หลายหลากเรื่องราว จากเจ้าหน้าจากกรมเอเชียตะวันออก โดย ผอ.มูลนิธิฯ ได้ ให้โอวาทพวกเรา   ความว่า ขอให้ยุวทูตทุกคนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ ขอให้ตื่นรู้ ช่างสังเกต และหมั่นจดบันทึกสิ่งที่ได้พบเห็น เพื่อจะได้นำมาใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า และในการเยือนคูเวต ท่านเอกอัครราชทูต ดุสิต  เมนะพันธุ์ ได้เปิดทำเนียบให้พักและจัดกำหนดการเยือนต่างๆ ให้กับคณะฯ  ท่านทูตเป็นคนใจดี มีเมตตา ยิ้มแย้ม เรียบง่าย และเป็นกันเอง  ท่านได้กล่าวให้โอวาทความว่า ขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของยุวทูตความดี หาความรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์ ให้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ สานสัมพันธ์กับเพื่อนชาวคูเวตให้ได้มากที่สุดและนำประสบการณ์ที่ได้รับไปเล่าสู่เพื่อนที่ไม่มีโอกาสได้มาได้ฟัง  นอกจากนั้น  พร้อมทั้งนำคณะฯ เยี่ยมคารวะ นาย Faisal  Al-Maqseed ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการคูเวต  ท่านได้ให้โอวาท ความว่า ในการมาคูเวตในครั้งนี้ ถือว่าเป็นประสบการณ์อันล้ำค่า ขอให้เก็บเกี่ยววัฒนธรรมและและรู้จักเพื่อนๆ ชาวคูเวต  ไปบอกเล่าให้เพื่อนๆที่เมืองไทย  ได้รับรู้ ท่านผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ ยังได้ชื่นชมโครงการพัฒนา โลกทัศน์ของมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ตั้งใจพัฒนาเยาวชนไทย โดยท่านเห็นว่าเยาวชนคูเวตน่าจะมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนกับเยาวชนไทยเช่นเดียวกับคณะยุวทูตความดี
    หนูขอขอบคุณมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้ให้โอกาสในการมาเยือนคูเวต นับเป็นประเทศที่สองรองจากเวียดนามที่หนูได้รับการคัดเลือกให้ไปเยือน การเยือนคูเวตเป็นการเปิดโลกทัศน์ของหนูให้กว้างไกลและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลาง« ย้อนกลับ