ยุวทูตความดีแห่งปี 2563

 สิตางศุ์  ปราการวิวัฒน์

เด็กหญิง สิตางศุ์ ปราการวิวัฒน์

ชื่อเล่น เฟวา
โรงเรียนวัดดอนทอง จ.ฉะเชิงเทรา

ตามคำพ่อสอน

ในการทำงานใดๆ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขตและหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดี


ยุวทูตความดี

หนูจะตั้งใจเรียน ทำแต่ความดี ช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ เอื้อเฟื้อแบ่งปันในสิ่งที่ผู้อื่นไม่มี พูดจริงทำจริง คิดก่อนพูดเสมอ เอาใจใส่ทุกๆ อย่างและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

หนูประทับใจที่ได้เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะวิทยาศาสตร์ (ArtScience Museum) เป็นอาคารมีรูปทรงคล้ายดอกบัว หรือนิ้วมือ 10 นิ้ว ออกแบบโดยสถาปนิกโมเช่ ซาฟดี (Moshe Safdie) มีการจัดแสดงผลงานด้านศิลปะ วิทยาศาสตร์ สื่อเทคโนโลยี การออกแบบและสถาปัตยกรรม  ในปัจจุบัน มีการจัดแสดงนิทรรศการ 3 นิทรรศการ ได้แก่ (1) นิทรรศการ Future World: Where Art meets Science จัดแสดงงานศิลปะร่วมกับการใช้เทคโนโลยีแสง สี เสียงต่างๆ (2) นิทรรศการ Disney: Magic of Animation จัดแสดงพัฒนาการเทคโนโลยีการทำการ์ตูนของค่าย Walt Disney ตั้งแต่ภาพขาวดำจนถึงอนิเมชั่นในปัจจุบัน   และ (3) นิทรรศการ 2219: Futures Imagined จัดแสดงพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสังคมสิงคโปร์ ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา และการคาดการณ์พัฒนาการเทคโนโลยีในอนาคต« ย้อนกลับ