ยุวทูตความดีแห่งปี 2563

 ภูริชญา   สบานงา

เด็กหญิง ภูริชญา สบานงา

ชื่อเล่น ตาร์
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) จ.น่าน

ตามคำพ่อสอน

คำพ่อสอนที่หนูยึดเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยทำดี คิดดี พูดดี และการมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ เพื่อช่วยลดให้ลดความเห็นแก่ตัวของตนเองด้วย


ยุวทูตความดี

ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ ตั้งใจทำในสิ่งที่ได้รับมอบหมาย เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ในการเยือนสิงคโปร์ หนูได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นอย่างมาก  เพราะสิงคโปร์ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ ป้ายบอกทาง สถานที่ต่างๆ ก็จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ซึ่งคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่จะพูดได้ 2 ภาษาได้แก่ ภาษาอังกฤษ และจีนกลาง (Mandarin) บางคนที่ติดต่อค้าขายก็สามารถพูดภาษามาเลย์ได้อีกด้วย สำเนียงภาษาอังกฤษของคนสิงคโปร์จะมีเอกลักษณ์ไม่มีเหมือนใคร เป็นภาษาอังกฤษที่มีสำเนียงคล้ายภาษาจีน ซึ่งผู้คนจะเรียกสำเนียงนี้ว่า Singlish (Singapore + English) นั่นเอง« ย้อนกลับ