ยุวทูตความดีแห่งปี 2563

 ธรรมสรณ์  แสงทอง

เด็กชาย ธรรมสรณ์ แสงทอง

ชื่อเล่น แมนยู
โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) จ.น่าน

ตามคำพ่อสอน

พระบรมราโชวาทที่ผมยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ คือ การรู้ปัญหา รู้วิธีแก้และรู้รักสามัคคี เพราะเมื่อเรามีปัญหา เรารู้ปัญหาแล้วเราก็จะต้องแก้ไข การแก้ไขปัญหาในการอยู่เป็นกลุ่ม เราก็ต้องพึ่งความสามัคคี จึงจะเป็นแนวทางในความสำเร็จได้


ยุวทูตความดี

ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผมคือ การเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชน ทั้งการทำความดี ทำประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวม


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

จุดเด่นของประเทศสิงคโปร์คือ กลยุทธ์การวางผังเมือง ในรูปแบบ ป่าในเมือง หรือ Garden  City  แนวคิดนี้เริ่มขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1965 โดยนายลี กวนยู  นายกรัฐมนตรีคนแรกของสิงคโปร์  ผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ที่ไม่เพียงแต่ต้องการจะพัฒนาประเทศแค่ทางด้านเศรษฐกิจหรือความใหญ่โตของสิ่งปลูกสร้าง  แต่ยังคงคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย์ที่เชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมที่เขียวขจี ชาวสิงคโปร์ไม่สามารถตัดโค่นต้นไม้ได้อย่างอิสระ หรือหากจำเป็นต้องตัดต้นไม้ จะต้องมีการปลูกต้นไม้ทดแทนเสมอ ชาวสิงคโปร์มีความภูมิใจกับเมืองของเขาเป็นอย่างมาก เพราะทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเขาดีขึ้น และทำให้เศรษฐกิจของประเทศพัฒนาและมีสิ่งแวดล้อมที่ดีมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ ของโลกเลยทีเดียว« ย้อนกลับ