ยุวทูตความดีแห่งปี 2563

 ธนกฤต  โพธิ์นิ่มไทย

เด็กชาย ธนกฤต โพธิ์นิ่มไทย

ชื่อเล่น เจได
โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

ตามคำพ่อสอน

ผมจะน้อมคำพ่อสอนในเรื่อง ความเอาใจใส่ ขยันและพึ่งพาตนเอง มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยผมจะเอาใจใส่งานที่ได้รับมอบหมาย จะขยันเรียน ขยันทำงาน ขยันอ่านหนังสือ เพื่อที่จะสามารถทำงานได้สำเร็จตามเป้าหมาย และผมจะพึ่งพาตนเองเพื่อให้สามารถทำงานต่างๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือจากผู้อื่น เพราะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตผมมีความสุข


ยุวทูตความดี

ผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนไทย จะเป็นคนดี มีวินัย มีความตรงต่อเวลา มีจิตอาสา ขยันมั่นเพียรในการเรียนหนังสือขวนขวายหาความรู้ และจะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่นึกถึงแต่ประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดที่สามารถช่วยทำได้ก็จะทำอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ


ประสบการณ์จากการเรียนรู้

ผมประทับในในมื้ออาหารที่ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ เลี้ยงรับรองพวกเรา ที่ร้าน Jumbo Seafood ซึ่งเป็นร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมากของสิงคโปร์ โดดเด่นในเรื่องของปูทะเลที่นำเข้ามาจากประเทศศรีลังกา ปูมีตัวใหญ่มากและเนื้อปูมีรสชาติหวาน อาหารที่ผมประทับใจคือ ปูจัมโบ้ผัดซอสพริก (Chili Crab)  ปูสด ก้ามโต ราดซอส ทานคู่กับหมั่นโถวทอด จิ้มกับซอส นอกจากนี้ยังมี ปูผัดพริกไทยดำ กุ้งซอสไข่เค็ม กุ้งทอดซีเรียล  ผัดพรักบุ้งใส่กุ้ง ข้าวผัดกระเเทียมปลาเงิน ซุปข้าวโพดปู และของหวาน คือ มะม่วงสาคู  เป็นอาหารที่มีความหลากหลายรสสัมผัส ผมเป็นรู้สึกชื่นชอบเป็นอย่างมาก« ย้อนกลับ