Skip to main content

สานสัมพันธ์

สานสัมพันธ์ (ธันวาคม 2565)

ในวันพ่อปีนี้ ย้ำเตือนให้พวกเรายุวทูตความดี ได้ทบทวนสิ่งที่น้อมนำคำพ่อสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ว่าส่งผลหนุนนำให้
ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไร การเรียนการงานของเราพัฒนาขึ้นแค่ไหน การดำรงชีวิตอย่างมีพลังและความคิดสร้างสรรค์สามารถก้าวข้าม
อุปสรรคที่ผ่านเข้ามา

สานสัมพันธ์ (พฤศจิกายน 2565)

ในเดือนนี้ ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปค 
หากใครยังสงสัยว่าเอเปคคืออะไร ไทยได้อะไรจากการ
เป็นเจ้าภาพ หรือความหมายของการเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล คืออะไร เท่ากับยังตามไม่ทันกระแสตื่นตัวในเรื่องนี้ มูลนิธิจึงขอจัดข้อมูลเกี่ยวกับเอเปคไว้ให้ได้ รู้รอบ รอบรู้ อย่างเท่าทัน ในหัวข้อ รู้ไว้ ไม่ตกเทรนด์ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.yavf.or.th ติดตามได้ทุกที่ ทุกเวลา

สานสัมพันธ์ (ตุลาคม 2565)

ตุลาคมมีวันสำคัญที่ปวงชนชาวไทยน้อมระลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ของในหลวง 2 พระองค์ คือ สมเด็จพระปิยมหาราช 
(รัชกาลที่ 5 ) และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) 
ที่ทรงมีบุญคุณอันใหญ่หลวงต่อแผ่นดิน พระอัจฉริยภาพหาที่เปรียบมิได้ของทั้งสองพระองค์ จะสถิตย์ในใจปวงชนชาวไทย ตราบนิจนิรันดร์

สานสัมพันธ์ (กันยายน 2565)

เดือนนี้มูลนิธิได้ร่วมกับคณะเยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี ภายใต้โครงการบัวแก้วสัญจร นำโดยรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ฝ่ายการเมือง) สุนทร ชัยยินดีภูมิ ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ดอน ปรมัตถ์วินัย ไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก

สานสัมพันธ์ (สิงหาคม 2565)

ในวันแม่ปีนี้ ยุวทูตความดีทุกคนพร้อมใจกัน ทำความดีตอบแทนพระคุณแม่ ด้วยความตั้งใจมั่นว่าจะรักและเชื่อฟัง
คำสอนของท่าน ทั้งมุ่งปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ที่จะทำให้ท่าน
ภาคภูมิใจ ความดีนั้นพึงทำทุกวัน เป็นประจำสม่ำเสมอ 
เพราะพระคุณแม่นั้นไม่มีสิ่งใดเทียบเทียมได้

สานสัมพันธ์ (กรกฎาคม 2565)

เดือนนี้ ขอเชิญพบกับการเปิดห้องเรียนรู้ใหม่ ที่จะช่วยให้นักเรียนได้เกรด 4 ทุกคน ทุกชั้น ภายใต้ชื่อว่า ติวเตอร์ ออนไลน์(Tutor Online) ที่จะเป็นคลังความรู้รวมแบบฝึกหัดสร้างเสริมปัญญา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ใน
สาระวิชาหลักรวบรวมโดยครูแนวหน้าจากโรงเรียนชั้นนำ
ที่เป็นเครือข่ายของมูลนิธิฯ ต่อจากนี้ การเรียนจะเป็นเรื่องสนุก และง่ายที่จะก้าวไปเป็นเด็กหน้าห้อง เมื่อทุกคนได้เข้าเยี่ยมชม 
และหมั่นฝึกฝนไปกับข้อมูลความรู้ที่รวบรวมไว้ให้

สานสัมพันธ์ (มิถุนายน 2565)

เดือนนี้ ปีที่แล้ว มูลนิธิได้ดำเนินโครงการมอบถุงวิชา 
ถุงยังชีพให้กลุ่มนักเรียนที่มีความขาดแคลนในโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิ ส่งผลให้มีนักเรียนยากจนจำนวน 190 คนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว มูลนิธิฯ จึงเห็นควร
สานต่อโครงการลักษณะนี้ให้ขยายผลและต่อยอดไปยังนักเรียนยากจนที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
ฟื้นตัว เพื่อให้ผ่านพ้นความยากลำบากและก้าวทันกับ
สภาพวิถีชีวิตที่ปรับรูปแบบใหม่

สานสัมพันธ์ (พฤษภาคม 2565)

เดือนนี้ เริ่มเปิดภาคปีการศึกษา ซึ่งนักเรียนทุกคนจะได้ไปพบเพื่อน พบครู และได้นั่งเรียนในชั้นใหม่ที่โรงเรียน หลังจากที่ต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เป็นเวลา 2 ปี นับเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น ตื่นรู้และตั้งใจให้เต็มที่ เพื่อเติมเต็มความรู้ที่ขาดหายไป

สานสัมพันธ์ (มีนาคม 2565)

เดือนนี้ หากใครยังไม่ได้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่ของมูลนิธิฯ อาจจะก้าวไม่ทันเพื่อนรุ่นเดียวกัน ที่ได้เข้าถึงข้อมูลความรู้ทั้งที่อยู่ใกล้ตัวและไกลตัว ทั้งเป็นส่วนของบทเรียนและเสริมความรอบรู้ที่อยู่รอบตัว หรือเป็นสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนและอยากรู้มานานแล้ว รวมทั้งค้นหาแนวทางก้าวสู่จุดหมายในชีวิต ด้วยการเรียนรู้จากบุคคลตัวอย่างที่พร้อมแลกเปลี่ยนแบ่งปัน จึงขอเชิญมาพบปะสังสรรค์กัน ณ พื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่นี้ ซึ่งทุกคนสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่าง

สานสัมพันธ์ (กุมภาพันธ์ 2565)

ในเดือนนี้ขอเชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์มูลนิธิที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2557 และมีผู้แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนกว่า 16 ล้านคลิก จนมา ถึงเวลาปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้แห่งใหม่ ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยอุปกรณ์สื่อสารทุกรูปแบบ เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ ที่สามารถศึกษาค้นคว้า ติดตาม แลกเปลี่ยนประสบการณ์อย่างครบทุกมิติ

สานสัมพันธ์ (มกราคม 2565)

ในเดือนแรกของปีใหม่ 2565 ขอให้พรปีใหม่ที่ทุกคนได้รับ จงพาก้าวสู่ชีวิตรูปแบบใหม่ ที่พ้นจากภัยโควิด 19 ด้วยความเข้มแข็งอดทน 
หมั่นเพียรและไม่ย่อท้อ กล้าแกร่งที่จะเผชิญกับสิ่งที่ไม่คาดคิด ปรับตัว
และพัฒนาตนเองให้ก้าวข้ามทุกอุปสรรคที่ผ่านเข้ามา

สานสัมพันธ์ (ธันวาคม 2564)

ในเดือนนี้ มีวันสำคัญคือวันพ่อแห่งชาติ ที่ทำให้เราทุกคนอยากปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี เชื่อฟัง รู้หน้าที่ ขยันในการงาน ตั้งใจเล่าเรียนศึกษา และใส่ใจดูแลพ่อแม่ ไม่ทำให้ท่านทุกข์ใจหรือผิดหวัง รวมทั้งการเป็น คนดีตามคำพ่อสอน ด้วยความรู้รักสามัคคี อดทน อดออม และเรียนรู้ ด้วยการลงมือปฏิบัติ พัฒนาให้ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป ในทุกสิ่งที่ได้ทำ

สานสัมพันธ์ (พฤศจิกายน 2564)

เดือนนี้เป็นการเตรียมตัวที่จะค่อยๆ ก้าวห่าง จากโควิด 19 เพื่อกลับเข้าสู่ชั้นเรียนที่ห่างหายไปนาน การฉีดวัคซีนช่วยเพิ่มความมั่นใจในการสู้โรค สู้ภัยครั้งนี้ แต่ความเคยชิน ที่ถือปฏิบัติ ในการรักษาสุขอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อโรคที่มองไม่เห็น และการเรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อเปิดกว้างโลกแห่งการเรียนรู้ ยังคงต้องอยู่ต่อไปอีก ทั้งนี้เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน
ให้ตัวเองในยุคหลังโควิดที่กำลังจะมาถึงในไม่ช้า จึงขอให้นักเรียนยุวทูตเตรียมตัวให้พร้อมรับการเปิดเทอมการศึกษา ติดเครื่องป้องกันภัยโควิดให้ครบถ้วน แล้วตั้งใจเล่าเรียนศึกษาอย่างมั่นใจต่อไป

สานสัมพันธ์ (ตุลาคม 2564)

ในเดือนนี้ มีวันสำคัญคือ วันที่ ๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มูลนิธิยุวทูตความดีขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

สานสัมพันธ์ (กันยายน 2564)

เดือนนี้เป็นช่วงที่จะได้เห็นผู้ที่ร่วมงานกันมานาน
ทั้งผู้ร่วมขับเคลื่อนโครงการยุวทูตความดี ผู้บริหารโรงเรียนและคุณครูเดินทางมาสุดเส้นทางในชีวิตราชการถึงวาระเกษียณอายุ ที่ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ จากความตรากตรำเหนื่อยยากในงานที่ทำประจำ โดยไม่มีวันพัก ไม่มีวันหยุด มาจนถึงช่วงเวลาที่มีอิสระ มีเวลา มีงานใหม่ที่เลือกจะทำ มีความทรงจำที่ดีงาม
ในสิ่งที่ผ่านพบ มีผลงานฝากให้คนหวนคำนึง ซึ่งในปี 2564
มีผู้เชี่ยวชาญจาก สพฐ.1 ท่าน ผู้อำนวยการโรงเรียน 9 ท่าน และคุณครู 1 ท่าน ในโรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี
รวมอยู่ในจำนวนนี้

สานสัมพันธ์ (สิงหาคม 2564)

วันแม่ที่เวียนมาบรรจบครบในเดือนนี้ ขอให้ยุวทูตทุกคนทำหน้าที่ลูกที่ดี หมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน รู้คุณและแทนคุณด้วยความตั้งใจที่จะก้าวสู่เป้าหมายให้สำเร็จ เพื่อมอบความภาคภูมิใจให้แก่ครอบครัว

keyboard_arrow_up