Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ําใจ สร้างความดีสู่สังคม ร่วมต้านภัยโควิด 19

ปี 2563

โครงการยุวทูตจิตอาสา ปันรักปันสุข สู้ภัยโควิด 19 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

มีโรงเรียนเครือข่ายฯ เข้าร่วมโครงการ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม เลย สกลนคร สุรินทร์ และอุบลราชธานี

keyboard_arrow_up