Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีปันรัก ปันรู้

โครงการยุวทูตความดีปันรัก ปันรู้

มูลนิธิยุวทูตวามดี จัดทำ โครงการยุวทูตความดีปันรัก ปันรู้ เพื่อแบ่งปันความรู้จาก สื่อสาระความรู้ ที่รวบรวมวิชาหลัก (คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ในลักษณะคำถาม – คำตอบ ซึ่งเป็นทั้งคำสอน คำอธิบาย และคำเฉลยที่เข้าใจง่าย มีรายละเอียดที่ครบถ้วน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เล่มวิชาความรู้ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ของโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใน 11 จังหวัด กลุ่มที่ 3 สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 ทุกคน ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ใน 29 จังหวัด อ่านต่อทั้งหมดที่ ห้องสมุด

keyboard_arrow_up