Skip to main content

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ

โครงการช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

ในเดือนมกราคม 2567 มูลนิธิยุวทูตความดี ได้ให้การช่วยเหลือสนุบสนุนนักเรียนในโรงเรียนภาคีเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประสบภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตตามปกติของนักเรียน ประสบกับการขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน 

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ให้เพื่อนเยาวชนศรีลังกา

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของเยาวชนนักเรียนที่ต้องเผชิญในสถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดี จึงจัดทำ โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ให้เพื่อนเยาวชนศรีลังกา ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565  โดยได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 400,000 บาท

keyboard_arrow_up