Skip to main content

โครงการพิเศษ

APEC กับยุวทูตความดี

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี นำตัวแทน คณะนักเรียนและครูโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมเรียนรู้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio Circular-Green Economy Modle : BCG) และรับมอบชั้นหนังสือจากกระดาษรีไซเคิล โครงการ Recycling  for Kids จากบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCG) ในงานการประชุมเอเปค 2022 ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ผช. รมว.กต. มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544  โดยเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน โครงการค่ายอบรม โครงการผู้อุปถัมภ์ กับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และเป็นโรงเรียนหลักของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการดำเนินโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดี ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560 ซึ่งมีโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 7 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมที่ได้เรียนรู้ต้นแบบของพลังความพอเพียงจากในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านนิทรรศการเมืองพอเพียงทั้งสิ้น 1,920 คน รวมทั้งมีนักเรียน 3 คน และผู้อำนวยการโรงเรียน 1 คน ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ศรีลังกา เมียนมา และอินเดีย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,816 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ให้เพื่อนเยาวชนศรีลังกา

มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นถึงความยากลำบากของเยาวชนนักเรียนที่ต้องเผชิญในสถานการณ์ดังกล่าว มูลนิธิยุวทูตความดี จึงจัดทำ โครงการยุวทูตความดีส่งมอบน้ำใจ ให้เพื่อนเยาวชนศรีลังกา ระหว่างวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2565  โดยได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จำนวน 400,000 บาท

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 7 การทหาร

ประเทศใดทวีปแอฟริกาที่ประเทศไทยส่งเจ้าหน้าที่เข้ารวมปฏิบัติการรักษาสันติภาพล่าสุด ก. นามิเบีย ข. เอธิโอเปีย ค. เซาท์ซูดาน ง. เซียร์ราลีโอน เฉลยคำตอบ ค. เซาท์ซูดาน กองกำลังเฉพาะภารกิจ 980 ไทย/ดาร์ฟูร์เข้าไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ (Peace Keeping) ที่ประเทศใด ก. ซูดาน ข. รวันดา ค. จิบูตี ง. ไลบีเรีย เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน เมื่อปี 2553 กองทัพเรือไทยส่งหมู่เรือราชนาวีเข้าร่วมปฏิบัติการปราบโจรสลัดที่ประเทศใด ก. คอโมโรส ข. โซมาเลีย ค. มอริเซียส ง. แทนซาเนีย เฉลยคำตอบ ข. โซมาเลีย ปัจจุบันไทยได้ส่งกองกำลังทหารชางจำนวยกี่นาย เข้าร่วมภารกิจ UNMISS ในเซาท์ซูดาน ก. 115 นาย ข. 215 นาย ค. 273 […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 6 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่

สถานเอกอัครราชทูตแอฟริกาที่ตั้งอยูในประเทศไทยมีกี่สถานทูต ก. 5 แห่ง ข. 6 แห่ง ค. 7 แห่ง ง. 8 แห่ง เฉลยคำตอบ ค. 7 แห่ง สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำแอฟริกาไม่ได้ตั้งอยู่ที่ใด ก. แอฟริกาใต้ ข. เคนยา ค. เซเนกัล ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ง. เอธิโอเปีย สถานเอกอัครราชทูตไทยในแอฟริกาที่เพิ่งเปิดทำการล่าสุดตั้งอยู่ที่ใด ก. โมซัมบิก ข. กานา ค. มาลี ง. แกมเบีย เฉลยคำตอบ ก. โมซัมบิ

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 5 องค์กรระหว่างประเทศ

สำนักงานใหญของสหภาพแอฟริกาตั้งอยู่ที่ใด ก. เคนยา ข. เบลเยี่ยม ค. เอธิโอเปีย ง. สวิตเซอร์แลนด์ เฉลยคำตอบ ค. เอธิโอเปีย ประเทศใดดำรงตำแหน่งประธาน (Chair) สหภาพแอฟริกาในปัจจุบัน (Afican Union) ก. อียิปต์ ข. มาลี ค. แอฟริกาใต้ ง. โมซัมบิก เฉลยคำตอบ ก. อียิปต์ ใบปาล์มในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. ความกล้าหาญ ข. ความสงบสุข ค. ความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อกัน ง. ความก้าวหน้า เฉลยคำตอบ ข. ความสงบสุข ความหวังและความปรารถนาหมายถึงสัญลักษณ์ใดในสหภาพแอฟริกา ก. วงกลมเขียว ข. วงกลมสีทอง ค. วงกลมสีแดง ง. วงกลมน้ำเงิน เฉลยคำตอบ ก. วงกลมเขียว วงกลมสีทองในสัญลักษณ์สหภาพแอฟริกาหมายถึงอะไร ก. มิตรภาพและความร่วมมือ […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 4 ประชากร

ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีประชากรมากที่สุด ก. ไนจีเรีย ข. แอฟริกา ค. เคนยา ง. เอธิโอเปีย เฉลยคำตอบ ก. ไนจีเรีย ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่มีประชากรนับถือศาสนาอิสลามมากที่สุด ก. ไนจีเรีย ข. อียิปต์ ค. ลิเบีย ง.ซูดาน เฉลยคำตอบ ข. อียิปต์ ชนเผ่าใดไม่ได้อยู่ในทวีปแอฟริกา ก. ซูลู ข. ปิกมี ค. เมารี ง. ตุ๊ดซี่ เฉลยคำตอบ ค. เมารี ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีนักศึกษาไทยศึกษาในระดับอุดมศึกษามากที่สุด ก. แอฟริกาใต้ ข. โมร็อกโก ค. ซูดาน ง. อียิปต์ เฉลยคำตอบ ง. อียิปต์

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 3 ความสัมพันธ์ทางการทูต พระราชวงศ์

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ เยือนกรุงอันตานานาริโวเป็นเมืองหลวงของประเทศใด (เมื่อวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2560) ก. แอฟริกาใต้ ข. แองโกลา ค. กานา ง. มาดากัสการ์ เฉลยคำตอบ ง. มาดากัสการ์ ประเทศใดในทวีปแอฟริกาที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ ก. กานา กาบอง ข. ซูดาน โซมาเลีย ค. เอธิโอเปีย นามิเบีย ง. เลโซโท เอสวาตินี เฉลยคำตอบ ง. เลโซโท เอสวาตินี ประเทศใดที่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศไทยยาวนานที่สุด ก. อียิปต์ ข. แอฟริกา ค. เลโซโท ง. เบนิน เฉลยคำตอบ ก. อียิปต์ ในปี 2562 ไทยดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตกับโมซัมบิกครบรอบกี่ปี ก. […]

ตะลุยหาคำตอบในแอฟริกา ชุดที่ 2 ประวัติศาสตร์ ประเทศ เมือง และสถานที่

กษัตริย์แอฟริกาคนใดที่นักประวัติศาสตร์ยกย่องให้เป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกตลอดกาล ก. พระเจ้าอโศกมหาราช ข. พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ค. นโปเลียน โบนาปาร์ต ง. จักรพรรดิมานซา มุสซ่า เฉลยคำตอบ ง. จักรพรรดิมานซา มุสซ่า ข้อใดเป็นเมืองหลวงของประเทศโมซัมบิก ก. วิกตอเรีย ข. มาปูโต ค. นิวยอร์ก ง. ย่างกุ้ง เฉลยคำตอบ ข. มาปูโต แทนซาเนียย้านยเมืองหลวงจากเมืองดาร์เอสซาลามไปยังที่ใด ก. กรุงจาร์กาตา ข. กรุงพริทอเรีย ค. กรุงโดดามา ง. กรุงฮานอย เฉลยคำตอบ ค. กรุงโดดามา ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีพีระมิดมากที่สุด ก. ซูดาน ข. อียิปต์ ค. โมร็อกโก ง. ชาด เฉลยคำตอบ ก. ซูดาน ประเทศใดได้รับการขนานนามว่า “ดินแดนสีรุ้ง” ก. […]

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมงานฯ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียนให้โรงเรียนบ้านโคกทุ่งน้อย จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีนางนรีรัตน์ ปรมัตถ์วินัย ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวอุศณา พีรานนท์ อธิบดีกรมอาเซียน นายสุวิทย์ จันทร์หวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมงานฯ

keyboard_arrow_up