Skip to main content

โครงการทุนการศึกษา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่

ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตามโครงการบัวแก้วสัญจร โดยมีนายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ และคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โรงเรียนเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในปี 2561

สารจากประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี

นายดอน ปรมัตถ์วินัย ประธานก่อตั้งโครงการยุวทูตความดี มีความห่วงใยและเป็นกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จึงขอส่งความปรารถนาดี และส่งมอบกำลังใจให้กับผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดีทุกคน ให้ก้าวผ่านห้วงเวลานี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีและคณะ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนวิชิตสงคราม จังหวัดภูเก็ต ตามโครงการบัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 5/2563 โดยมีนายพงศ์ธร จันพลโท ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชิตสงครามและคณะผู้บริหารการศึกษาของจังหวัดให้การต้อนรับ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนเอกชัย จังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ มาจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียน 1,858 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ มล.สุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลระยอง จังหวัดระยอง ตามโครงการ บัวแก้วสัญจร ครั้งที่ 4/2563

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านสุไหงโก – ลก จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ หม่อมหลวงสุภรัตน์ เทวกุล ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศ

ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี มอบทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดี ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดถอนสมอ จ. สิงห์บุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ และโรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา) จังหวัดเชียงใหม่

มื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นำคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกับผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำคณะ เข้าพบหารือกับผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนของ โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดหนองคาย

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำคณะเยี่ยมเยือนโรงเรียนอนุบาลหนองคายและโรงเรียนชุมชนบ้านถ่อน จังหวัดหนองคาย อันเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบัวแก้วสัญจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมเยือนโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้ลงพื้นที่ จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพบปะหารือกับผู้บริหาร คุณครู และนักเรียน โรงเรียนเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี และโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดี ในการหารือกับโรงเรียนทั้งสองแห่ง ได้ทราบถึง หนึ่งโครงการที่ทางมูลนิธิยุวทูตความดีจัดทำ ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากโรงเรียนในเครือข่ายคือ “โครงการพัฒนาโลกทัศน์และสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน” ซึ่งจะมีการนำเยาวชนยุวทูตความดี คุณครู และผู้บริหารโรงเรียนไปเยือนต่างประเทศ ภายใต้ความสนับสนุนและร่วมมือ จากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทย ซึ่งทั้งสองโรงเรียน ก็ได้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ ที่ ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุ่น มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ท่านรัฐมนตรีฯ กล่าวว่า โครงการต่างๆ ของมูลนิธิยุวทูตความดีได้รับการตอบสนองที่ดีมาตั้งแต่ต้น ทำให้เด็กจากที่เคยเกียจคร้าน ไม่ให้ความร่วมมือใดๆ กลายเป็นเด็กที่กลับมาช่วยพ่อแม่ ตั้งใจเล่าเรียน จนมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบันโลกเล็กลง เราต้องฝึกเด็กให้รู้เรื่องราวความเป็นไปรอบตัวให้มากที่สุดจากประเทศเพื่อนบ้านและขยายต่อไปยังประเทศต่างๆ ในโลก เราต้องเตรียมตัวให้เด็กได้รับการอบรมบ่มเพาะในทิศทางที่ไม่ใช่เพียงแต่การสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเอง แต่ต้องมีจิตอาสา มีจิตสาธารณะ ที่สุดแล้วพวกเขาต้องรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร เขาจะได้รับรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งหมด รวมถึงปลายทางของโครงการคือการพูดถึงคุณภาพของคนรุ่นต่อไป เมื่อเด็กมีจิตสำนึกที่ตั้งมั่น ก็จะรับรู้เรื่องราวต่างๆ […]

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนวัดถอนสมอ จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนวัดถอนสมอ จังหวัดสิงห์บุรี โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544 ซึ่งได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ เป็นอย่างดีจวบจนวันนี้ ปัจจุบันมีนักเรียน 176 คน เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ มอบทุนการศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 ที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544

ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ เยือนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี โรงเรียนนำร่องที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2542

ฯพณฯ รมว.มอบทุนการศึกษาโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนขยายผลรุ่นที่ 1 เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดีฯ ตั้งแต่ปี 2544

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ ที่จังหวัดเชียงใหม่

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท รวม 250,000 บาท ให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี จำนวนรวม 10 แห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่

สถานเอกอัครราชทูตจีน มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตฯ

สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำไทย ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 100 ทุนๆละ 5,000 บาท รวม 500,000 บาท ให้โรงเรียนในเครือข่ายยุวทูตความดี จำนวนรวม 17 แห่ง ในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยอง

keyboard_arrow_up