Skip to main content

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

โครงการเสริมสร้างเยาวชนคนดี

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561

มูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง ปี 2561” ระหว่างวันที่ 17 – 20 มกราคม 2561 ที่โรงแรมนารายณ์ โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมทั้งสิ้น 132 คน จาก 67 โรงเรียนที่มีทั้ง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเยาวชนคนดี รู้คุณแผ่นดิน ปี 2556

มุ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการวางแผนงาน สู่เป้าหมายของการปลูกจิดสำนึก ฝึกจิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน์ให้เยาวชนไทย

keyboard_arrow_up