Skip to main content

ต่อยอดความรู้ สู่การปฏิบัติ

ปี 2557

ข้อคิด ข้อควรปฏิบัติในการดำเนินโครงการเยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดิน

ตามที่ได้ทราบกันมาตั้งแต่วันแรกแล้วว่าโครงการนี้ดำเนินงานมาย่างเข้าปีที่ 16 เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติในสมัยนั้น

ผู้บริหารการศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

ขอเรียนในเบื้องต้นว่าประชาคมอาเซียนในปี 2558 นั้น ไม่ได้จบแค่ 31 ธันวาคม 2558 อาเซียนจะยังคงอยู่กับเราไปอีกนาน ฉะนั้นอย่าเพิ่งเบื่ออาเซียน

ทิศทางและการต่อยอด โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน

โครงการเหย้า – เยือนเพื่อพลังแผ่นดินนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการรู้รัก สามัคคี ของยุวทูต

keyboard_arrow_up